Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Kapt. Muhammer Arslantürk
Kılavuz Kaptan

Başkan Yardımcısı
Kapt. H. Sedat Oğuz
Kılavuz Kaptan

Genel Sekreter
Kapt. Necdet Hamza
Kılavuz Kaptan

Genel Sekreter Yardımcısı
Kapt. Barış Ustaoğlu
Kılavuz Kaptan

Mali Sekreter
Kapt. Atıl Hazer
Kılavuz Kaptan

Mali Sekreter Yardımcısı
Kapt. Mahmut Sami Aslan

Kılavuz Kaptan

Yönetim Kurulu Üyesi
Kapt. Turgut Turan
Kılavuz Kaptan