İTÜBOA

İTÜBOA '' TÜRK BOĞAZLARI ÇALIŞTAYI''

Haberler Çar, Kas 27, 2019

Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜBOA) tarafından İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenen Türk Boğazları Çalıştayı'na derneğimizi temsilen Başkanımız Kapt. Muhammer ARSLANTÜRK ve Genel Sekreterimiz Kapt. Gürhan AKTÜRK katılım göstermiş olup, Başkanımız aşağıda metnini yayınladığımız konuşmayı yapmıştır.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın her biri, eşsiz güzelliği ve stratejik konumuyla dünyanın yegâne doğal su yolları olmalarının yanında, Türk Boğazları olarak adlandırılması milletimizin haklı övünç kaynağıdır.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk müthiş siyasi ve politik zekasını gerek Lozan’da gerekse Montrö’de göstererek coğrafyamıza dünya barışını ve Türk Boğazlarının dünya deniz taşımacılığında en önemli bir güzergâh olmasını armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü minnet ve şükranla anıyoruz.

Dünyanın en zorlu su yollarında Cumhuriyetimiz boyunca kesintisiz devam ettirilen kılavuzluk hizmetinin emekçileri kılavuz kaptanlarımızı temsilen bu çalıştay da Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’ne söz verdiğiniz için bütün meslektaşlarım adına ayrıca teşekkür ederim.

Derneğimiz, 1968 yılında dönemin Devlet Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü bünyesinde Türk Boğazları ve Türkiye Limanlarında kılavuz kaptan olarak çalışan kıymetli meslek büyüklerimiz tarafından “Deniz Pilot Kaptanlar Derneği” adıyla öncelikle sendikal amaçlı kurulmuş, daha sonra ismi Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak değişmiştir. Geride bıraktığı 51 yıllık tarihinde, Türk Boğazlarının seyir güvenliğine ve deniz çevresinin korunmasına yönelik yaptığı birçok ulusal ve uluslararası çalışma ve katkıları değerlendirilerek isminin başında “Türk” ibaresinin kullanmasına 05.06.1996 günü Bakanlar Kurulu kararı ile hak kazanmış ve bugün “Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği” adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğimiz;

01/07/1994 yılında yürürlüğe giren “ Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki  tüzüğün yayınlanmasında, 26.11.2006 tarihli “ kılavuz kaptanların yeterlilikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri ve çalışma usulleri hakkında yönetmelik” te UDHB’nin 11.nci şurasının “ deniz emniyeti ve güvenliği faaliyetleri “ başlığı altındaki raporlamada, kılavuz kaptanların “ insanlı model gemilerde eğitimi “ için tüm teşkilatlarda kampanya başlatılmasına,


Derneğimizin bugün en büyük projesi “ kılavuz kaptan transfer eğitimi ve sertifikalandırılması “ ve fatik sistem uygulama projesidir.

Günümüzde emniyet ve sürdürülebilirlik denizcilik endüstrisinin bütün unsurları için vazgeçilemezdir. Bu düzenleyici olan idare için de, uygulayıcı olan sektör için de aynıdır. 20. yüzyılda yaşanan teknolojik ilerleme ile sağlanan gelişim ve refah beraberinde ne yazık ki birçok çevre felaketini de getirdi. Artık çevre farkındalığı ve hassasiyeti bütün iş kolları gibi denizciliğin de emniyetli ve sürdürülebilir olmasını mecbur kılıyor.

Bu doğrultuda TKKD olarak her platformda dile getirdiğimiz ve getirmeye de devam edeceğimiz söylemimiz “Kılavuz Kaptan en önemli risk bertaraf etme unsurudur” Deniz taşımacılığının en zorlu evrelerinde gerçekleştirilen kılavuzluk, içerdiği risk ve değişkenlerden dolayı benzersizdir.

2018 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 23565 gemiye ve Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 19958 gemiye KEGM bünyesinde çalışan kılavuz kaptanlar tarafından kılavuzluk hizmeti verildi. Bir başka değişle her gün Türk Boğazlarından kılavuzlu geçiş yapan yaklaşık 120 gemi boğazlar için daha az risk oluşturdu.

Kılavuzluk hizmetinin gerçekleştirildiği farklı gemi tipi ve kondisyonu ile değişken çevresel koşullar dikkate alındığında kılavuz kaptanların Türk Boğazlarında seyir emniyeti için yaptığı katkı daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bunun sürdürülebilir olması da önemlidir. Bunun sağlanması için kılavuzluk ve kılavuz destek hizmetlerinde toplam kalitenin sağlanması gereklidir. Bunun içinse Türk Boğazlarında görev alan meslektaş üyelerimizin refah seviyelerinin en üst seviyede tutulması gerekliliğini önemsiyor ve şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bu yıl çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı bulduğumuz ISPO (International Standard for Maritime Pilot Organization) Kılavuzluk teşkilatları için Uluslararası Standardın gerektirdiği gibi bütün kılavuzluk teşkilatları kendi özelinde emniyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik için kılavuzluk ve kılavuz destek hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilmesine olanak verecek bir emniyetli yönetim sistemi oluşturması gerektiğini tavsiye ediyoruz.

Uygulanacak bu yönetim sistemlerinde; kılavuz kaptanların mental ve fiziksel yorgunluklarını en aza indirilmesi, acil durum hazırlığı, risk/olay ve kaza yönetimi gibi birçok alt başlık ele alınmalıdır.

Konuşmamın sonunda TTKD olarak, Türk Boğazları ve mavi vatanın 69 limanında başta kılavuzluk hizmetleri olmak üzere emniyet ve kalitenin sağlanabilmesi için yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde bütün gayretimizle olmak istediğimizi belirtmek isterim.

Başarılı ve verimli bir çalıştay olmasını temenni ederim.