Başkandan Mesaj

Başkandan Mesaj

Hakkımızda Cum, Haz 14, 2019

Çok Kıymetli Kılavuz Kaptan meslektaşlarım ve değerli vatandaşlarımız;

Deniz, sunduğu imkânlar ve kaynaklar yanında, aldıklarıyla da insanoğlunda tarih boyunca saygı ve korku hissi uyandırmıştır. Denizde olan insanların en çok özlemini duydukları şey güven duygusudur. Bu duygu ise somut bilgi, araç ve deneyimi gerektirir. Denizde güven duygusu hissetmek için deneyimli ve bilgili denizcilerin idaresinde, sağlam ve iyi donanmış bir gemide bulunmak şarttır. Bazen bu koşullar, denizde insanın kendini güvende hissetmesine yetmez. Akıntı, rüzgâr, tehlikeli sığlıklar ve diğer doğal engeller, denizde seyretmeyi olağan risk ve tehlikelerin üstünde güvensizleştirir. Bu noktada olağandışı seyir koşullarından haberdar ve deneyimli bir kişinin bilgisine, yani kılavuz kaptana ihtiyaç duyulur. Riskli ve tehlikeli suyollarında seyrederken gerek can, gerekse mal güvenliği için kılavuz kaptan ve kılavuzluk hizmetleri vazgeçilmez güvenlik unsurlarıdır.

Derneğimiz;

Kılavuzluğun ruhani evi olan İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı’ nda ve ülkemizin dünyaya açılan mavi kapıları tüm limanlarımızda görünmez kahramanlar olarak nitelendirdiğimiz aktif çalışan ve emekli olmuş tüm kılavuz kaptanları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden yegane sivil toplum kuruluşudur.

Kamu yararı gözetilerek icra ettiğimiz mesleğimizin, tüm dünyada uygulandığı gibi rekabetten uzak tutulmasını ve hizmet kalitesinin devamı için meslektaşlarımıza herhangi bir baskı hissettirilmemesini önemsiyoruz.

Mesleğimiz icrasının oluşumlarında bu prensip düşünülerek hareket edilmesinde fayda görüyor ve dernek olarak bu hususta çok hassas olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Kılavuz Kaptan, “ çevrenin gemiden, geminin de çevreden korunmasını, karşılaşılabilecek bütün olumsuzluklara rağmen; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasını, üst düzeyde kılavuzluk hizmeti kalitesinin devam ettirilebilmesini " sağlayan önemli bir unsurdur.

Bilindiği üzere günümüzde, emniyet kültürü denizcilik sektörünün ortak bir paydası halindedir. Kılavuzluk mesleği açısından emniyet kültürünün; etkileşimde bulunulan insan, gemi, liman ve deniz çevresi dikkate alındığında vazgeçilemez ve birincil unsur olduğu ortadadır. Bu etkileşim alanının merkezinde ise biz Kılavuz Kaptanlar bulunmakta ve artık tüm dünyanın da kabul ettiği gibi kılavuzluk bir kamusal hizmettir.

Biz kılavuz kaptanların ne kadar önemli ve tehlikeli bir meslek icra ettiğimize olan inancınızı, Kılavuz Kaptan olmak için; tecrübe, bilgi, yeterli donanım ve gerekli eğitimin alınması hususunda hepinizin hem fikir olduğunu biliyoruz. Derneğimizin öncelikli amacının “ Çevre Emniyeti “ ve “ Kamusal Hizmet “ olduğunu temin ederek, meslektaşlarımızı ve mesleğimizi ilgilendiren yasal düzenlemelerde tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesinde idare ile birlikte dün olduğu gibi bugün de çalışmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurmak isterim.

Yine derneğimiz Türk Boğazları ve Ülkemiz Limanlarının can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayan görünmez kahramanları meslektaşlarımızın emniyetlerini ve refah seviyelerinin uluslararası standartlarda olmasını fazlası ile önemsemektedir.

51 yıllık geçmişinde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok proje ve çalışmalara imza atmış olan derneğimiz, gelecekte de kamunun ve siz meslektaşlarımızın yararına olan ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye'min maviye açılan 69 limanı ve atardamarı Türk Boğazları' nda gece gündüz " canını hiçe " sayan, ülkemizin onuru , emniyetin ve güvenin timsali olarak hizmet veren tüm meslektaşlarıma SELAM OLSUN!!!

Hepinize Allah kolaylıklar versin.Muhammer ARSLANTÜRK

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı