Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni ve Mavi Vatanda Kılavuzluk Sergisi açılışı ile başladı.

Kılavuz Kaptanlar Haftası Meslek Şehitlerini Anma Töreni ve Mavi Vatanda Kılavuzluk Sergisi açılışı ile başladı.

Haberler Pzt, May 27, 2019

27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlediğimiz "Kılavuz Kaptanlar Haftası ve Meslek Şehitlerini Anma Töreni" , 27 Mayıs günü TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesi'nde düzenlenen ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Durmuş Ünüvar ,  İMEAK DTO Başkanı Sayın Tamer Kıran, İstanbul Liman Başkanı Sayın Muhammet Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşu değerli başkan ve temsilcileri ile Kılavuz Kaptan meslektaşlarımızın katıldığı tören; ATATÜRK büstüne dernek başkan ve başkan yardımcısı tarafından çelenk konulması, meslek şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Kaptan Muhammer Arslantürk yaptığı açılış konuşmasında ;

25.12.2007’de meslek şehidimiz Kaptan Lütfü Berk anısına panel olarak birincisini, 27.12.2008’de ‘Kılavuz Kaptanlar Meslek Şehitlerini Anma Günü ve Geleneksel II. Kılavuzluk Paneli’ adı altında ikincisini, 2009 yılından itibaren de “ Kılavuz Kaptanlar Haftası ” olarak düzenlemeye başladığımız, Kılavuz Kaptanlık mesleği açısından dünyada tek olan ve bu sene 10 ncusunu düzenlediğimiz haftamızın başlangıcı “ Meslek Şehitlerini Anma Törenine “ hepiniz hoş geldiniz.

Sözlerime başlamadan önce, XIX. yüzyılın başında III. Selim'in 1804 yılında çıkarttığı Bahriye Kanunnamesi ile resmileşen kılavuzluk hizmetlerinin geçmişten günümüze tek kamu mirasçısı ve günümüzün en önemli ve en büyük teşkilatı olan ve bu anlamlı günde bizlere kapılarını açan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KEGM Sayın Durmuş ÜNÜVAR’a ve bizleri yalnız bırakmayan siz çok değerli misafirlerimize meslektaşlarım adına sonsuz teşekkür ederim.

          Meslek Şehitlerimiz;

Cevdet ÇUBUKÇU

14.12.1961

PETER ZORONIK

ÇARPIŞMA

Vahit İĞNECİ

7.7.1968

EISK

RAHATSIZLIK

Lütfü BERK

20.12.2006

REGINA V

ÇARMIH KAZASI

Fahrettin AKSU

10.4.2009

SUN GENIUS

ÇARMIH KAZASI

Levent RUHİ

6.6.2011

VARDİYA

RAHATSIZLIK

Behzat ÖZGÜR

28.8.2011

VARDİYA

RAHATSIZLIK

Atilla KARHAN

17.2.2013

VARDİYA

RAHATSIZLIK

          Rahmetle anıyor aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhları şad mekânları cennet olsun.

         Değerli Misafirlerimiz,

          Deniz, sunduğu imkânlar ve kaynaklar yanında, aldıklarıyla da insanoğlunda tarih boyunca saygı ve korku hissi uyandırmıştır. Denizde olan insanların en çok özlemini duydukları şey güven duygusudur. Bu duygu ise somut bilgi, araç ve deneyimi gerektirir. Denizde güven duygusu hissetmek için deneyimli ve bilgili denizcilerin idaresinde, sağlam ve iyi donanmış bir gemide bulunmak şarttır. Bazen bu koşullar, denizde insanın kendini güvende hissetmesine yetmez. Akıntı, rüzgâr, tehlikeli sığlıklar ve diğer doğal engeller, denizde seyretmeyi olağan risk ve tehlikelerin üstünde güvensizleştirir. Bu noktada olağandışı seyir koşullarından haberdar ve deneyimli bir kişinin bilgisine, yani kılavuz kaptana ihtiyaç duyulur. Riskli ve tehlikeli suyollarında seyrederken gerek can, gerekse mal güvenliği için kılavuz kaptan ve kılavuzluk hizmetleri vazgeçilmez güvenlik unsurlarıdır.

          Değerli Misafirlerimiz,

         Derneğimiz; Kılavuzluğun ruhani evi olan İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı’nda ve ülkemizin dünyaya açılan mavi kapıları tüm limanlarımızda görünmez kahramanlar olarak nitelendirdiğimiz aktif çalışan ve emekli olmuş tüm kılavuz kaptanları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden yegâne sivil toplum kuruluşudur.

         Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak, artık gelenekselleştirdiğimiz “ Kılavuz Kaptanlar Haftası”’nın etkin bir şekilde kutlanmasında ki amacımız, kılavuzluk hizmetlerinin can, mal, seyir ve çevre güvenliğine katkılarının kamuoyuna tanıtılarak, meslektaşlarımızın yeri gelip kendi canlarının kaybını bile göze alacak seviyede – ki bugün burada bunun için toplandık -  verdikleri hizmetin kamu yararı gözetilerek kamusal hizmet olduğunun vurgulanmasıdır.

          Dolayısı ile kamu yararı gözetilerek icra ettiğimiz mesleğimizin, tüm dünyada olduğu gibi rekabetten uzak tutulmasını ve hizmet kalitesinin devamı için meslektaşlarımıza herhangi bir baskı hissettirilmemesini önemsiyoruz.

          Mesleğimiz icrasının oluşumlarında bu prensip düşünülerek hareket edilmesinde fayda görüyor ve dernek olarak bu hususta hassas olduğumuzu ifade ediyoruz.

          Değerli konuklarımız,

          Kılavuzluk mesleğinin ülkemizdeki çerçevesini belirlemek adına DTO’ nın yayınladığı “ 2018 Yılı Raporu” na göre, 2018 yılında Türkiye’deki 69 limana uğrak yapan 72360, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan 23565, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 19958 ve toplamda 115883 gemiye 448 kılavuz kaptan tarafından kılavuzluk hizmeti verilmiştir.

          Bu yıl ki “Kılavuz Kaptanlar Haftası” etkinlikleri içerisinde “Kılavuz Kaptan ve İnsan Faktörü” paneline yer vererek, “ çevrenin gemiden, geminin de çevreden korunması amacıyla, karşılaşılabilecek bütün olumsuzluklara rağmen; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması adına, üst düzeyde kılavuzluk hizmeti kalitesinin devam ettirilebilmesi için meslektaşlarımız ve sektör paydaşlarımız tarafından üzerine düşünülmesini önemsediğimiz “İnsan Faktörü” konusunu gündeme getirmek istedik.

          Bilindiği üzere günümüzde, emniyet kültürü denizcilik sektörünün ortak bir paydasıdır. Kılavuzluk mesleği açısından emniyet kültürünün; etkileşimde bulunulan insan, gemi, liman ve deniz çevresi dikkate alındığında vazgeçilemez ve birincil unsur olduğu aşikârdır. Bu etkileşim alanının merkezinde ise Kılavuz Kaptan bulunmaktadır.

          Derneğimiz 50 yıllık geçmişinde olduğu gibi gelecekte de kamu ve meslektaşlarımızın yararına olan çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

          Değerli Konuklarımız;

          Sizlerin biz kılavuz kaptanların ne kadar önemli ve tehlikeli bir meslek icra ettiğimize olan inancınızı, Kılavuz Kaptan olmak için; tecrübe, bilgi, yeterli donanım ve gerekli eğitimin alınması hususunda hepimizin hem fikir olduğunu biliyoruz. Derneğimizin öncelikli amacının “ Çevre Emniyeti “ ve “ Kamusal Hizmet “ olduğunu temin ederek, meslektaşlarımızı ve mesleğimizi ilgilendiren yasal düzenlemelerde tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesinde idare ile birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna huzurunuzda duyurmak isteriz.

          Yine derneğimiz Türk Boğazları ve Ülkemiz Limanlarının can, mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayan görünmez kahramanları meslektaşlarımızın emniyetlerini ve refah seviyelerini de önemsemektedir.

          Bildiğiniz gibi 24 Aralık 2018 günü ben bir çarmıh kazası geçirdim ve çok şükür kurtuldum. Sağ ve sakatlanmadan kurtulmamda ki en önemli unsurlardan biri de mesleğimizin geçmiş birikimlerinin mirasçısı ve ülkemizin en büyük ve tek kamu teşkilatı olan KEGM Pilot botu personelinin tecrübeli olmaları ve soğukkanlı tutumlarıydı.

          Nisan ayı içerisinde Malta’da düzenlenen “ Güney Avrupa Kılavuz Kaptanlar Toplantısına “ katılım gösterdik. Toplantıda çoğu katılımcı tarafından “Kılavuz Kaptan Transfer” kazaları gündeme getirilerek birçok yaşanan kazalar incelendi. Derneğimiz adına söz alarak, bu kazaların tekrar yaşanmaması için, tüm dünyada gemi güverte zabitan ve personeli ile kılavuz kaptan botu personeline “ Kılavuz Kaptan Transfer Eğitimi “ ‘nin verilmesi ve sertifikalandırılmasının IMO’nun tavsiye kararı niteliğinden çıkarılarak zorunlu kılınmasını ve STCW belgeleri arasına alınmasını teklif ettik. Ve katılımcılar tarafından kabul edilerek EMPA nezdinde de çalışmalar başlamıştır. Ülkemizde bahse konu eğitimlerin hemen başlatılmasının dünyaya öncülük etme anlamında büyük önemi olduğunu düşünüyor ve derneğimizin gerek altyapı gerekse tecrübesi ile bu eğitimi vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.

          Değerli Konuklarımız;

          Çok kıymetli zamanınızdan fedakârlık ederek bu anlamlı günümüzde yanımızda olup acımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. " dile  getirdi.

Daha sonra sırası ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı ve TKKD Onursal Üyesi Sayın Tamer Kıran ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Durmuş Ünüvar, Kılavuz Kaptanlar Haftası ile ilgili konuşmalarını gerçekleştirdiler. Törene , dernek başkanımız Kaptan Muhammer Arslantürk' ün 24 Aralık 2018 tarihinde geçirmiş olduğu çarmıh kazasında kendisini kurtaran bot personeline Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sayın Durmuş Ünüvar tarafından verilen plaketler ile devam edildi.

Meslek şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasının ardından "Mavi Vatanda Kılavuzluk" sergi açılışı yapıldı.