35 NCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

35 NCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Haberler Cum, Şub 1, 2019

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği olarak 35.nci Olağan Genel Kurulumuzu aşağıda yazılı gündem maddeleri doğrultusunda tamamladık;

35. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Kuruluna 35. Olağan Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
 3. Çalışma, Mali ve Denetim raporlarının okunması.
 4. Raporların müzakeresi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
 5. Gelecek dönem Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Kurulu’nda derneğimizi temsil edecek delegelerin belirlenmesi.
 6. Gelecek dönem üye aidatının tespit edilip kararlaştırılması.
 7. Tahmini bütçenin tetkiki ve kabulü.
 8. Yeni dönem, Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurullarının seçimi.
 9. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

30 Ekim 2018 günü yaptığımız 35'inci Olağan Genel Kurul neticesinde; Yönetim, Denetim, Haysiyet kurulları aşağıda yazıldığı gibi oluşmuş olup, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu ilk toplantıda aldığı karar ile yönetim kurulu görev dağılımları da yapılarak belirlenmiştir; kamuoyuna saygılarımız ile sunulur, hayırlı olsun.

 1. YÖNETİM KURULU                     :

Kapt. Muhammer ARSLANTÜRK                           BAŞKAN

Kapt. İsmail Hakkı BAŞOĞLU                                 BAŞKAN YARDIMCISI

Kapt. Fazlı Kıraç YALÇIN                                        GENEL SEKRETER

Kapt. Sedat PERİŞANOĞLU                                   GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Kapt. Gürhan AKTÜRK                                            MALİ SEKRETER

Kapt. Burak KARANLIK                                          MALİ SEKRETER YARDIMCISI

Kapt. Arif Ozan KÖSEOĞLU                                   ÜYE

 1. DENETİM KURULU                      :

Kapt. Recep TOPRAK                                               ÜYE

Kapt. Savaş YEŞİL                                                    ÜYE

Kapt. Göksel ONAY                                                  ÜYE

 1. HAYSİYET DİVANI                                   :

Kapt. Nihat TURAN                                                  ÜYE

Kapt. Hüseyin ENER                                                 ÜYE

Kapt. Tevfik Ali BATUŞ                                           ÜYE