Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde organize edilen, ilgili üniversitelerin ve kuruluşların akademik katkılarıyla İstanbul Hilton Bosphorus Kongre Merkezinde,  1. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi düzenlenmiştir. Kongre ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile araştırmacılardan oluşan 3400’ü aşkın sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Organizasyonumuzda, ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler paylaşılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; merkezi ve yerel yönetim uygulamaları, yönetim sistemleri, çalışan sağlığı, hukuk, teknik, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri, yürürlükteki mevzuat, uluslararası standartların uygulanması konu başlıklarından hareket edilerek alt oturumlar düzenlenmiştir. ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kamu - Özel ve Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kültür ve Farkındalık, Çalışan Güvenliği, Çalışan Sağlığı’’ başlıklarında, 4 ayrı salonda ve 2 gün süresince 33 ayrı oturumda tartışılmıştır. Bu oturumlarda yurtiçi ve yurt dışından toplam 90 çağrılı konuşmacı sunumlarını gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda akademik nitelikte 86 sözlü ve 67 poster bildiri sunulmuştur.

Kongreye davetli olan derneğimiz adına Başkan Kaptan Saim OĞUZÜLGEN katılmıştır.

6.12.2017Haber Resimleri
 

     

www.turkishpilots.org © 2014 | Tüm Hakları Saklıdır